De Belangrijkste Tips Voor Een Mooi Gazon

Een mooi gazon is het hele jaar door een groene blikvanger. Maar het is ook een plek om te ravotten, te luieren, te zonnen… Gelukkig is gazongras een sterke plant, die uitstekend bestand is tegen mens en klimaat. Toch blijft het voor veel tuinliefhebbers een hele kunst om een mooie gezonde groene mat te bewerkstelligen. De belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen      zijn bemesting, maaien en  bodemstructuur.                                                                           Bemesten, onkruid wieden, mos bestrijden en het repareren van slechte stukken kan het beste gebeuren als de winter voorbij is en het gras opnieuw begint te groeien. Dit basisonderhoud is niet lastig en kost ook niet veel tijd.


Vermijd overbekalking omdat dit fijnere grassen niet ten goede komt.

Onkruid wieden

Veel onkruiden die in het gazon voorkomen zijn fraaie wilde bloemen die grasland kunnen omtoveren tot een schitterende bloemenzee maar het egale uiterlijk van het anders zo maagdelijke gazon in de tuin verpesten. In het algemeen ontsnappen heel laaggroeiende gazononkruiden aan de messen van de grasmaaier. Hierdoor kunnen ze zich uitbreiden tot een tapijt van breed uitstaande bladeren of een web van lange uitlopers, die het gras verstikken, lelijke platte plekken veroorzaken en zelfs ziektes en plagen bij zich kunnen dragen. Haal deze onkruiden nu weg en zorg ervoor dat ze niet meer terugkomen voor het groeiseizoen begint. Nu is onkruid wieden nog niet zoveel moeite maar wacht u ermee dan heeft het onkruid al kans gehad zich te verspreiden en heeft u extra werk.

Maai regelmatig

Een van de makkelijkste manieren om het gazon onkruidvrij te houden is om het regelmatig te maaien. Gebruik hiervoor een efficiënte machine met scherpe messen. Veelvuldig maaien op gemiddelde hoogte, indien nodig twee keer per week als het gras hard groeit, is veel effectiever dan onregelmatige maaibeurten of heel kort maaien.

Het beste is goed bemest gras op ongeveer 2,5 cm hoogte te houden om te voorkomen dat het gras buitensporig hoog wordt en daardoor onnodig veel voedingsstoffen verbruikt. Tevens wordt het gras hierdoor gestimuleerd uit te stoelen waardoor een dichte grasmat ontstaat, wat de kans op onkruidgroei en de groei van ongewenste eenjarige grassen in het gazon vermindert.

Zet de messen van de grasmaaier aan het begin en het eind van het seizoen wat hoger om er zeker van te zijn dat u het gazon niet te kort maait. Want buiten het groeiseizoen is het voor het gazon beter om het gras wat langer te laten zodat het minder kwetsbaar is. Maai ook in een droge zomer niet te kort om te zorgen dat het gras niet uitdroogt.

Chemische bestrijding

Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voor het gazon hebben een erg specifieke werking omdat ze de overblijvende onkruiden in het gazon moeten bestrijden zonder het gras te beschadigen. De meeste merkformules bevatten een of meer middelen die de breedbladige onkruiden uitschakelen door beïnvloeding van de groeiregulerende hormonen die planten nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling.

Etenstijd

Zoals veel andere planten heeft gras een uitgebalanceerde 'maaltijd' nodig om goed te groeien en om een mooi, gezond gazon te vormen. Vooral stikstof is belangrijk omdat dit voor een sterke bladgroei zorgt.

Met twee keer per jaar strooien van gazonmest geeft u het gazon alle voedingsstoffen die het nodig heeft. De behoefte varieert afhankelijk van de grondsoort; op lichte zandgrond is meer nodig dan op klei. Check de benodigde hoeveelheden zorgvuldig.

Gebreksverschijnselen

Het duidelijkste symptoom van een tekort aan voedingsstoffen is wanneer het gras helemaal geelgroen wordt en traag groeit. De grasmat kan dun en onregelmatig zijn, waardoor onkruid en mos meer kans krijgen. Bemesten kan snel voor een dichtere mat zorgen.

Bemest royaler na een nat seizoen als de voedingsstoffen uit de bodem zijn gespoeld. Gebruik minder bij een droog seizoen, als u weinig heeft gesproeid of als u het maaisel op het gazon heeft laten liggen om te composteren.

Bemestingstips

Kies een windstille dag om meststoffen te strooien, als de grond vochtig is en er regen wordt verwacht.

  • Extra voedingsstoffen zijn vooral nodig als het gras aan de groei is, dus wacht met de voorjaarsbemesting tot april of begin mei.
  • Als u wat overgebleven bladaarde of fijne compost heeft, kunt u die in plaats van kunstmest dun uitstrooien en inharken.
  • Heeft u een gedeelte met wilde bloemen in het gazon? Bemest dit dan niet. Het gras gaat anders weelderig groeien waardoor de bloemen worden verdrongen.

Mos in het gras

Een dicht mostapijt is bijna altijd een teken dat er iets met het gazon mis is. De grond watert misschien slecht af, of is te droog of te zuur. Er kan te veel schaduw zijn of u maait het gazon te kort. Of er kan een viltlaag van grasmaaisel zijn ontstaan. Voor al deze problemen bestaan gelukkig oplossingen.

De gebruikelijke manier om mos aan te pakken is het mos te verwijderen met een verticuteerhark of, bij een groter gazon, met een verticuteermachine. Eventueel kunt u ook een bladhark gebruiken en hiermee krachtig door het gras harken.

Verbeter de drainage van slecht afwaterende of verdichte gazons met een speciale gazonbeluchter of door de grasmat te prikken met een prikrol of met een tuinvork.

Vindt u het verticuteren te veel werk? Dan zou u de bewuste plek ook in kunnen strooien met gazonzand, een mengsel van metselzand, mosbestrijder en gazonmest om het gras aan te sporen tot groei. Verspreid het zand gelijkmatig in de aanbevolen hoeveelheid gedurende een droge periode in het midden van het voorjaar. Doe dit zorgvuldig met de hand of met een strooiwagen en wacht ongeveer een week totdat de mosbestrijder werkt. Pak dan een bladhark om het verbrande mos uit te harken en te verwijderen, veeg kleine gazonstukken met een bezem of ga met een cirkelmaaier over de behandelde plek heen. 


Als er naast mos liggend vetmuur of gewone veldbies in het gazon voorkomt, kan dat duiden op een te hoge zuurgraad. Check de grond dan met een pH-meter en bekalk indien nodig. Vermijd overbekalking omdat dit fijnere grassen niet ten goede komt. Nadat mos en viltlaag zijn verwijderd kunt u het gazon het beste een voorjaarsbemesting geven omdat hierdoor het gras beter zal gaan groeien.

Opnieuw inzaaien

Als het gazon is geverticuteerd of als het te weinig is bemest kunnen kale plekken voorkomen. Zaai deze opnieuw in om te voorkomen dat mos en onkruid de overhand krijgen. Maak de grond wat los, verwijder onkruid, hark het gelijk met het omringende gazon en voeg indien nodig fijne compost toe.


Zaai kale plekken opnieuw in.

Zaai de plek in met geschikt graszaad, strooi de helft van het zaad gelijkmatig in één richting en de rest in de andere richting. Hark de zaden licht in en bescherm ze met netten tegen de vogels. Of haal het kale stuk gras weg en leg er een nieuwe graszode terug.

Veel succes !